Moderna försäkringar

Besök hemsida →
Fördelar
  • Hela hemmet
  • Hemförsäkring + klockförsäkring
  • Bra support
Kontaktuppgifter
Telefon privat: 010-219 10 80
Bilder från webbplats

Klockförsäkring hos Moderna Försäkringar

Hos Moderna Försäkringar kan du lägga till en klockförsäkring utöver din hemförsäkring. Klockförsäkringen kallas här objektsförsäkring och är en tilläggsförsäkring på din hemförsäkring. Moderna Försäkringar har ingen officiell information på deras hemsida kring deras klockförsäkring så vi har kikat närmare och noggrant gått igenom villkoren för att ta reda på information vad som gäller när du ska försäkra din klocka.

Objektsförsäkring hos Moderna Försäkringar

Klockförsäkringen kallar vi den eftersom att det är vad vi kommer att gå in på i detalj, hos Moderna Försäkringar så skyddar denna försäkring din klocka till det som din klocka är värderad till. Försäkringen kan ge ersättning vid olika skadetillfällen och där hemförsäkringen inte räcker till. Försäkringen gäller oftast över hela världen, försäkringen ska kunna ersätta dig när skadan är framme när du minst anar det. Plötsliga och oförutsedda händelser är det som täcks av en klockförsäkring precis som en allrisk-försäkring gör.

Inför tecknande av försäkring

Det som är bra med en specifik objektsförsäkring är att den kan täcka fler moment än en vanlig allrisk-försäkring gör samt att det oftast finns ett tak på en vanlig allriskförsäkring som sällan överstiger 50.000kr. När du ska jämföra och teckna en klockförsäkring hos Moderna Försäkringar så kommer de vilja ha ett värderingsintyg samt ett kvitto på var din klocka är köpt. I regel så blir man rekommenderad att försäkra sin klocka till det exakta värde som den faktiskt har.

Det är alltså oftast ett krav på att skicka in ett intyg på värdering av din klocka samt kvitto innan du tecknar försäkringen. Priset avgörs även här på klockans värde samt andra faktorer som vi kommer gå in närmare på längre ned i denna genomgång.

Villkor gällande klockförsäkringen

Ett av kraven för att kunna teckna en klockförsäkring är att du antingen har en hemförsäkring eller villaförsäkring hos Moderna Försäkringar. För att kunna ha möjlighet till ersättning för din klocka måste du alltså ha tecknat en objektsförsäkring och skadan måste omfattas av villkoren. Försäkringen gäller endast för angivet föremål och till dess maximala värde.

Täckningsområden

Försäkringen gäller då för förlust eller skada på din försäkrade klocka. Det viktiga här är att förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsett händelse. Det ska ha haft ett snabbt förlopp, med andra ord ska skadan ha inträffat helt oväntat där du inte kunnat förhindra eller förutse den aktuella skadan. Stöld och skadegörelse är ett moment som också omfattas av denna försäkring och ger dig ersättning. En sak att tänka på kring detta är att du aldrig kan få ut mer på försäkringen än vad du har försäkrat din klocka till. Om din klocka skulle öka i värde av någon anledning så är det viktigt att värdera klockan på nytt och skicka in detta till försäkringsbolaget. Försäkringspremien kan komma att öka om du utökar det maximala ersättningsbeloppet dessutom. Troligen är det dock inte någon stor ökning av premien efter som dessa slags försäkringar ofta kan klassas som ganska billiga i jämförelse mot vad din klocka kostade att köpa.

Vad ersätts inte i en klockförsäkring?

Händelse av skada som omfattas av din hemförsäkring. Detta innebär att om det är en skada som täcks av din hemförsäkring finns det ingen anledning att skadan skall täckas via din objektsförsäkring. Detta är mer informativt och påverkar inte dig eller din ersättning på något vis. Om ett husdjur skulle ta sönder din klocka så ersätts detta inte. Det kan vara att du har lämnat klockan framme eller att du leker med ditt husdjur. Om du själv skadar din klocka på grund av så kallat felaktigt handhavande så kan det hända att du ej får ersättning för detta. Exempel på detta kan vara att du försöker reparera din klocka eller rengöra den och då samtidigt orsakar en skada på klockan. Slitage skador ersätts inte heller via denna försäkring.

Om du skulle glömma din klocka någonstans och den sedan blir stulen eller ej återfinns så kommer inte detta resultera i någon ersättning för dig. Det kan vara att du har glömt klockan i din bil, tält eller båt. Samma gäller om du förvarar din klocka i ett garage,uthus eller källare. Om klockan blir stulen härifrån så kommer ingen ersättning från klockförsäkringen betalas ut.

Aktsamhet

Som med alla försäkringar så kräver försäkringsbolaget att du är väldigt aktsam om din egendom. Aktsamhet innebär att du är väldigt försiktig med din klocka. Din klocka ska handhas på ett tillfredställande sätt så att du inte utsätter den för risk att skadas eller förloras. Om en skada har orsakats av att du inte har varit aktsam så kan ersättningen sättas ned i form av en procent. I vissa fall kan även ersättning utebli helt och hållet. Det är alltså alltid viktigt att visa aktsamhet för sin klocka, vilket vi tror att dom flesta gör ändå när man har ett sådant dyrt föremål.

Självrisk & kostnad för en klockförsäkring

Självrisken som du betalar vid skada är samma självrisk som du har i din hemförsäkring hos Moderna Försäkringar. Detta är alltså kostnaden för dig vid eventuell skada som ger ersättning. Vanligtvis dras denna självrisk av det belopp som skall betalas ut till dig.

Säkerligen så undrar du då vad en klockförsäkring kostar? Det är väldigt varierande vad en klockförsäkring kostar men i regel så är det oftast inte så mycket pengar. Om du har köpt en klocka för exempelvis 80.000kr och vill försäkra denna så kan kostnaden ligga allt mellan 600kr-2000kr per år. Priset avgörs vad det är för klocka och vad den är värderad till. Största vikten vid sättande av pris på din försäkring är alltså vad klockan faktiskt är värd. Andra faktorer som kan spela in är om du har rabatter eller mängdrabatter, till exempel om du har många andra försäkringar i samma försäkringsbolag. Detta kan ge dig en rabatt på din klockförsäkring.

Om Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar är ett väldigt omtyckt försäkringsbolag och det faller sig naturligt att vilja försäkra sin klocka till sitt hela värde. Vi rekommenderar starkt Moderna Försäkringars klockförsäkring så att du kan känna dig trygg när du har investerat i ett dyrt föremål. Om det värsta händer och du skadar eller blir av med din klocka så kontaktar du Moderna Försäkringars Skadeservice som kommer att hjälpa dig med ersättning. Var beredd på att ha värderingsintyg och kvitto på din klocka så kommer ditt ärende att handläggas snabbare.